Pilne!

 

Wychowanie to podstawa

15 Mar 2024
137 razy

 

Dyrektor Szkoły zgłosił szkołę do projektu ogłoszonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Głównym celem projektu jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb wychowawczych.

Przedstawiciele poszczególnych grup: uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi mają za sobą opracowanie pierwszych diagnoz określających m.in. zasady współpracy w społeczności szkolnej, komunikację, wyznaczanie

wartości, budowanie relacji czy umiejętne rozwiazywanie konfliktów. Posługiwaliśmy się tym samym narzędziem diagnostycznym. Poszczególne grupy mogły wypowiedzieć się we wspomnianych obszarach jak widzą poszczególne kategorie zachowań, wartości w społeczności szkolnej. Zestawienie wyników, ujawniło zarówno mocne strony dotychczasowych działań, jak i te, nad którymi należy jeszcze popracować, aby klimat naszej szkoły był dla nas wszystkich przyjazny, bezpieczny i komfortowy.

Przed nami: opracowanie celów i działań w obszarach zdiagnozowanych dla dalszego rozwoju. Planowanie i monitorowani tych działań oraz wdrożenie koncepcji ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.

Zatem przyszły rok szkolny 2024-2025 będzie obfitował pracą nad zmianą tych obszarów wychowania, które we wspólnych ustaleniach uczniów, rodziców, nauczycieli i kadry niepedagogicznej uznane zostały za istotne do przepracowania.

 

  

 

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II 

w Żydowie

Najpopularniejsze

Ostatnio dodane